Υπηρεσίες / Πιστοποιήσεις

  • MCKENZIE

    Ο Δρ. Φραγκίσκος Σούρπης εξειδικεύεται στη μέθοδο McKenzie. Έχει παρακολουθήσει τα απαραίτητα σεμινάρια και έιναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου McKenzie.

  • EXTENTRAC

    Το ιατρείο μας διαθέτει το υπερσύγχρονο μηχάνημα Extentrac® καθώς και την πιστοποίηση για τη χρήση του.